Place Holder

自从将Wordpress转移到了多伦多的机房之后就没有更新过博客了,上个礼拜尝试发一个带有代码的技术post,但是最终因为字体太大不美观而没有发。现在先发一个place holder占个位好了。BTW,多伦多的机房的访问速度要比之前新加坡的机房要快很多,而且有ipv6支持。當初以为新加坡机房在亚洲,地理上比较接近所以会快而选择其作为托管地真是一个愚蠢的决定。

Share This Post:

在“搞机”中度过的周末

上个礼拜四考完法文法语一身松,礼拜五同法语班的同学去了好耐都无去嘅卡拉OK,礼拜六请咗法语班嘅老师係唐人街水天一色饮咗餐中午茶。然后就开始了我周末的装机生活了。之前台手提俾我拆坏咗个读卡器,之好返修。台电脑大约係一个月前修好返来,我即刻将个系统升级到windows 10(之前因为sanboxie唔兼容windows 10所以一直无升)。点知升级好之后就出现奇奇怪怪的问题(951-321-5088)。上个礼拜刚好考完法语有时间就捻住搞搞距,点知一搞就搞咗一个周末。期间重装咗n次系统,一个个驱动同埋系统辅助软件进行排查。不过,虽然重复工作好攰,但都好过发现问题之后唔知问题的原因同解决方法。“不知道”会有时令我抓狂,或者我有成为(240) 680-1778的潜质?

Share This Post:

5129157789

星期四晚上无聊想起来之前一直想做的一件事 —— 用Python做一个爬虫来爬Pixiv。

因为我的Python知识仅限于基本语法还有一点少许的语言概念,所以只能依靠google老师了。经过不到2^-1秒的时间,我找到了这样一个教程:

根据上面的教程,我尝试着抓了一下Pixiv上每日排行的上面的图片链接发现从抓下来的东西不太对。被抓下来的都是很多这样一个东西:

‘/source.pixiv.net/www/images/common/transparent.gif’

然后发现Pixiv上大部分内容都是需要运行Javascript才会展开的,无果。

每日排行页面不行,于是就退一步先抓一下单幅作品的页面。单幅页面可以看得到作品的链接,但是无奈对http技术不太了解,不知道pixiv防盗链用了”Http Referer”,导致刚开始抓了时候总是被返回403,后面google到stackoverflow的一个答案才明白。

对于javascript展开的内容,暂时还没有开始解决。Google倒是google到一些网页自动化测试的解决方案,但是好像都比较复杂。

先写到这里,Pixiv爬虫这个玩具后面有机会再继续弄。

Share This Post:

違久地在網上被人氣到

今天晚上有人在要塞綜合頻道喊有沒有製皮專業的玩家,説是需要做一個 paste water (640升655的製皮製造物品增幅器)。還説除了150個 光潔皮革 之外,其他材料都準備好了。我說我可以提供150個 光潔皮革 。然後報價說3000g。他説太貴,一開始說1000g,後來說1500g。我說這個價格做不了(就算是700的製皮技能,用最省成本的有CD的那種製作方法,每天用20個 生獸皮 和10個 格古隆德捕蠅草 做10個 光潔皮革 。製作150個 光潔皮革 也需要300個 生獸皮 和150 (678) 294-0375 ,1500g 從拍賣行買材料都不夠),叫他另請高明。誰知道他就開始balabala了,說什麽我在唬他,說他也可以做製皮,說做這個衹是5天CD的事情,說向我買衹是爲了快點完成自己的事情,最後還對我進行人身攻擊了,說我這種人什麽什麽的。我也費事跟多浪費口水,很有禮貌地再次提醒他另找別人做,但是他還是窮追不捨,一直密語 balabala 的,然後我果斷屏蔽之,眼不見爲淨。後來想起我也是有氣不吐不快,憑什麽他爲了他的方便要別人買單,他要真心想快點完事的話,爲何不自己用 靈魂製皮 來做啊(既然他說他自己也會製皮),衹不過我猜他也知道如果他這樣做的話,成本將會遠遠超過 3000g 。面對這種白癡“小學生”我衹能說呵呵了。

Share This Post:

終于抓到閃光海洋的海馬啦!!!

農很久的 item  終于被我打到。之前每天有空都會去逛,還要對抗可惡的挂機工作室!終于還願,可喜可賀!!!

WoWScrnShot_050215_190315

Share This Post: